Kogemusnõustamine

Minu peamised teemad kogemusnõustamisel, millega saan nõustada ja toetada

Kaassõltuvus, suhtesõltuvus

Piiride kehtestamine
Julgus öelda EI
Enda ära kaotamine ja teistele elamine
Vastutuse võtmine teiste tegude eest
Päästmine
Hirm otsuste langetamise ees
Mõjutatud olemine teiste emotsioonidest ja käitumisest
Süü ja häbitunne
Pidev vabandamine ja selgitamine

Lahkuminek ja üksikvanemana toimetulemine

Võitlus oma kodu pärast

Samuti ei ole mulle võõrad stress, depressioon ja läbipõlemine, võta julgelt ühendust.

Tänaseks .....

Enda leidmine, endaks jäämine - teadmine, et mina olen kõige tähtsam, julgen oma vajadusi tunnistada, välja ütelda enda soove, julgen öelda EI...
10 aastat kogemust üksikvanemana
9 aastat võitlust oma kodu pärast on läbi saanud, alguses RB ja pärast karjääri laiendus.

Oled tähtis! Holistiline terapeut ja kogemusnõustaja Elly Eilart

Individuaalne nõustamine

Individuaalselt on võimalik kohtuda Tallinnas, Sakus, Kiilis, Kohilas või suhelda veebi vahendusel.


1-1,5 tunnine vestlus 55.-

Sisemiselt tekkis soe ja turvaline tunne, ma ei tundnud, et oleksin sunnitud midagi tegema või kuidagi olema. Olen käinud paljudes teraapiates ja alati on tekkinud tunne, et ma olen lisakohustus või lihtsalt rahateenimis võimalus Elly juures seda tunnet ei tekkinud.”

 

Kes on kogemusnõustaja?

läbi töötatud isiklik taastumise kogemus + kogemusnõustaja väljaõpe.

Kui on ainult kogemus, kuid puudub kogemusnõustaja väljaõpe, on tegemist lihtsalt inimesega, kellel on mingi väärtuslik kogemus. Ta saab oma kogemust jagada eraisikuna, kuid ta pole professionaal ega kogemusnõustaja. Kui on olemas mingit laadi nõustamisoskuste väljaõpe, kuid puudub või on professionaali kõrval läbi töötamata isiklik taastumiskogemus ning ta ei kasuta protsessis töövahendina oma taastumislugu, siis on tegemist muu tasandi professionaaliga, mitte kogemusnõustajaga.

Kogemusnõustamine on

“… sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/või praktilist tuge.”

Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud vähemalt esmase kogemusnõustamise alase väljaõppe ja kuulub meeskonda ja/või kovisioonigruppi.